اولین اپلیکیشن در بستر تلگرام با امکانات کریپتو (ارزهای دیجیتال)

سیگنال‌های VIP کریپتو را دریافت کنید و بیش از 150 کانال رمزنگاری تلگرام را در یک نگاه نظارت کنید.

در یک اپ، تمام صرافی های معتبر دنیا را زیر نظر داشته باشید و ارزهای آن ها مدیریت کنید.

حساب صرافی خود را از طریق Api متصل کنید و هر سیگنالی را میتوانید مستقیم وارد و پوزشن شوید.

Leave a comment